کانون ایثار

خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای خود دانشجویان ایثار گر ، کانون ایثار راه اندازی و اعضاء اصلی آن انتخاب گردید .

این کانون شامل دو بخش علمی و فرهنگی بوده که بخش علمی شامل انجمن نخبگان ، انجمن مخترعین و مبتکرین ، انجمن علمی و پژوهشی و انجمن کارآفرینی و اشتغال است . همچنین بخش فرهنگی شامل انجمن قرآن وعترت ، انجمن ادبی و هنری ، انجمن تربیت بدنی و امور ورزشی ، انجمن مراسمات و اردوهای علمی و انجمن ایثار و شهادت می باشد .

اعضاء اصلی این کانون می بایست از جامعه ایثارگران باشد . اما دانشجویان علاقه مند غیر ایثارگر نیز می توانند به عنوان عضو افتخاری به فعالیت در این کانون بپردازند.

امید می رود که با راه اندازی این کانون دانشجویان به نحو شایسته تری از خدمات یهره مند گشته و شاهد رشد علمی و معنوی روز افزون جامعه هدف ایثارگران باشیم .

فرم عضویت در کانون ایثار

 

توجه :  دانشجویان علاقه مند می توانند با تکمیل فرم عضویت و پر کردن آن و با مراجعه حضوری به دفتر ایثارگران واحد فعالیت خود را آغاز نمایند .